Op 19 mei 2006 heeft Stichting Cathedral Organ Leiden in aanwezigheid van de Britse ambassadeur, de heer Lyn Parker, officieel het voornemen bekend gemaakt om in de Hooglandse Kerk te Leiden een groot romantisch Engels orgel in gebruik te nemen. 

Dankzij alle sponsors en donateurs is Stichting Cathedral Organ Leiden er in geslaagd een uniek, vrijwel origineel ‘Father’ Willis-orgel te verwerven dat de basis kon vormen van het uiteindelijke instrument dat na restauratie tussen 2015 en 2017 is geplaatst. Het betreft een orgel van de wereldberoemde orgelbouwer Henry ‘Father’ Willis, gebouwd in 1892 en bevindt zich in nagenoeg originele staat. 

 

 

Wij zijn bijzonder verheugd met het feit dat de Hooglandse Kerk de thuisbasis van het Engelse orgel is. Niet alleen is dit gebouw vanuit muzikaal oogpunt ideaal, maar het voor Leiden beeldbepalende gebouw krijgt er een belangrijke gebruiksfunctie bij. Stichting Cathedral Organ Leiden (niet verbonden aan de Leidse Binnenstadsgemeente of de PKN) draagt hiermee bij aan de instandhouding van dit unieke gebouw.

Met twee monumentale orgels in één kathedrale ruimte, het beroemde barokke De Swart / Van Hagerbeer-orgel en het nieuwe Engels-romantische orgel, is in Leiden een fantastisch orgelpodium gecreëerd. We kunnen hiermee substantieel bijdragen aan de promotie van Leiden als orgelstad, maar ook andere culturele initiatieven ondersteunen.

Het project wordt ondersteund door een Comité van aanbeveling waarin naast bekende hoogwaardigheidsbekleders ook nationaal en internationaal bekende topmusici hebben plaatsgenomen.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons dit unieke project af te ronden en culturele initiatieven met dit orgel te ondersteunen. Hiervoor zijn financiële middelelen hard nodig. We hopen met deze website uw interesse in het project te vergroten en hopen eveneens dat u ons financieel kunt steunen!

Hoogachtend,

mr. E.J. Moolenaar
voorzitter Stichting Cathedral Organ Leiden

Hoofdmenu
Contact
Stichting Cathedral Organ Leiden
Hugo de Grootstraat 4
2311 XL Leiden
Nederland