ANBI

Stichting Cathedral Organ Leiden is per beschikking door de Belastingdienst aangewezen als stichting met de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Nu Stichting Cathedral Organ een culturele instelling is, heeft deze de status ‘culturele ANBI’ gekregen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Voor donateurs van culturele ANBI’s hebben een belastingvoordeel omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Om aan de regels te voldoen publiceren wij jaarlijks onze jaarcijfers.

Wij staan bekend onder:
Fiscaal nummer (RSIN):    8157.13.824
Bankrekeningnummer / IBAN van Stichting Cathedral Organ Leiden is:
NL77 ABNA 0976 7150 66

Via onderstaande linkjes kunt u onze recente jaarcijfers inzien:
2023
2022
2021
2020

 

Hoofdmenu
Contact
Stichting Cathedral Organ Leiden
Hugo de Grootstraat 4
2311 XL Leiden
Nederland