Een korte geschiedenis

De geschiedenis van het Willis-orgel begint in 1892, toen het werd geleverd aan de St. Mark’s Church in Claughton, Birkenhead, Liverpool, als geschenk van de familie Harrison. De oorspronkelijke kostprijs bedroeg £ 1.350,-. Het orgel werd ingehuldigd op 25 april van datzelfde jaar.

In 1945 wordt een boekje gepubliceerd over de geschiedenis van St. Mark’s Church. 

Het commentaar van James Lee, een voormalige kerkganger in St. Marks’ bij dit fragment luidt:
‘Ik heb de bijgevoegde referentie gevonden in een korte History of St Mark’s die in 1945 werd gepubliceerd. Dit zijn de Henry en zijn vrouw Sarah wiens namen volgens mij op de plaquette op het orgel staan. Henry’s vader Joseph Harrison wordt beschouwd als de eerste persoon die vanuit Liverpool de rivier de Mersey overstak om een huis te bouwen op land dat hij in 1821 van de Lord of the Manor had gekocht.

Met de komst van het stoomtijdperk in 1824 kwamen veel meer rijke kooplieden uit Liverpool mooie huizen bouwen aan de overzijde van de rivier, wat de groei en transformatie van een kleine nederzetting in slechts enkele jaren versnelde tot een grote stad.

Uiteindelijk kochten de Harrisons land in Claughton waar een paar familieleden een tijdje woonden in de nieuwe parochie van St.Mark’s. Sommige nakomelingen van Joseph woonden slechts korte tijd in Birkenhead en we moeten nog vaststellen of een van hen nog steeds in het gebied woont’.

In 1896 werd een Clarion 4′ toegevoegd aan het ‘Great’ als geschenk door de weduwe van de eerste organist van deze kerk (George Trevor Huxham). 

In 1906 werd het orgel uitgebreid met een aparte windlade voor het ‘Swell’ en een tremulant. In 1927 werden sub- en superkoppelingen op het ‘Swell’ aangebracht. Ook werd het trigger-zwelpedaal vervangen door een gebalanceerd zwelpedaal.

In 1948 werd de verf van de frontpijpen verwijderd wegens oorlogsschade.
In 1984 werd er waterschade geconstateerd aan de grote lade op de c#-kant.

St Mark’s Church sloot in 1992. Terwijl de bulldozers reeds begonnen waren de kerk te slopen werd het orgel gekocht en verwijderd door de Scottish Organ Trust, waarbij enkele registerknoppen, een deel van de mechaniek en pneumatiek verloren ging.

In 1994 werd het orgel gekocht door Hendrik Kooiker uit Rijnsaterwoude, Nederland, en opnieuw opgebouwd in zijn privé-concertzaal. Op 11 juni 1995 vond de inauguratie plaats.

In 2007 wordt de Engelse orgeladviseur Ian Bell gevraagd te beoordelen of het orgel de basis kon vormen van onze plannen voor de Hooglandse Kerk. Zijn oordeel was ‘The organ is of the right period and style, and of good quality. The project is a good one, which I admire and fully support’.

In 2008 werd het orgel opnieuw gedemonteerd en opgeslagen.

In 2009 werd het orgel officieel door Henk Kooiker geschonken aan de Stichting Kathedraalorgel Leiden.   

Van 2013 tot 2015 werd het orgel gerestaureerd in Willis-stijl en werden er drie registers aan toegevoegd. In 2015 werd het grootste deel van het gerestaureerde orgel geplaatst in de Hooglandse Kerk. In 2016 werd de Double Open Diapason 32′ geplaatst en in 2017 werden de werkzaamheden afgerond met de plaatsing van de kas.

 

Hoofdmenu
Contact
Stichting Cathedral Organ Leiden
Hugo de Grootstraat 4
2311 XL Leiden
Nederland