Bestuur en adviseurs

Het bestuur
mr. E.J. (Egbert) Moolenaar – voorzitter
Egbert Moolenaar is notaris in Leiden (BMS Notarissen) en is gespecialiseerd in vastgoedtransacties. In 2022 is Egbert toegetreden tot het bestuur met de taak het voorzitterschap op zich te nemen. Vanaf de oprichting van de stichting is Egbert betrokken geweest bij de totstandkoming van het orgel. Als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te Leiden was hij het aanspreekpunt van de kerk voor de stichting bij de besluitvorming voor- en de juridische uitwerking van de plaatsing van het Willisorgel in de Hooglandse Kerk. Met zijn echtgenote Jacqueline woont hij in Oegstgeest.
Zijn belangrijkste hobby is alles wat “des orgels” is, in het bijzonder het Engelse orgel. Egbert houdt zijn conditie op peil met krachttraining en kickboksen.

mr. E. (Eric) Brons – secretaris
Eric Brons (1965) is in het dagelijks leven werkzaam als letselschadeadvocaat (Brons & Visser Letselschade Advocaten en Haagrecht Advocaten). Hij stamt uit een muzikale familie en muziek loopt als een rode draad door zijn leven. Als jongenssopraan zong hij in kerkdiensten (op orgel begeleid door zijn vader) in de Hooglandse kerk te Leiden en in het jongenskoor bij de ‘Mattheus Passion’. Na een algemene muzikale vorming op de muziekschool is hij dwarsfluit gaan spelen. Hij werd lid van een dwarsfluitquintet en trad ook regelmatig op als solist. Hij zingt inmiddels al meer dan 30 jaar als baszanger, onder meer in de Leidse Cantorij, The Carol Company, Chorale Haganum, het Pancras Consort, Justinus Ensemble, en voorheen ook het Leids Cantate Consort, Voix Jolies en Musica da Lima. Ook organiseert hij ons projectkoor ‘The Willis Chorale’. Hoewel hij een brede muzikale voorkeur heeft, gaat deze vooral uit naar Anglicaanse kerkmuziek vanaf het einde van de 19e eeuw. Met het Father Willis-orgel kan deze muziek op dezelfde wijze als binnen de Engelse kathedralen kleurrijk en dynamisch uitgevoerd worden, waarmee een droom in vervulling is gegaan.

mr. C.F.C. (Frank) Resseler – penningmeester
Frank Resseler (1972) is werkzaam als btw-adviseur (bij VAT Institute). Hij is organist van kerkelijk centrum ‘De Regenboog’ te Leiden, waar hij het nagenoeg originele Forster & Andrews orgel uit 1875 bespeelt. Verder is hij als begeleider verbonden aan het vocaal ensemble Musica da Lima, waarmee hij optredens in binnen- en buitenland verzorgt. Het bijwonen van concerten en evensongs in Engelse kathedralen heeft bij hem zijn liefde voor het Engelse orgel doen ontstaan. Tijdens een bezoek aan de Hooglandse Kerk werd het idee geboren om een dergelijk kathedraalorgel in deze fraaie kerk te realiseren. Na vele jaren van intensieve voorbereiding wordt dit nu werkelijkheid.

P.M. (Peter) Longbottom – bestuurslid / fondswerver
Peter Longbottom (1945) is zelfstandig ondernemer en vertaler/redacteur.
Hij is geboren in Yorkshire, waar hij opgroeide in een familie die muziek beluisteren en beoefenen vanzelfsprekend vond. Niet verwonderlijk, want zijn grootmoeder was professioneel zangeres en zijn betovergrootvader was naast kerkorganist en componist ook dirigent van de Black Dyke Band, een van de bekendste muziekkorpsen in Engeland. Na een korte periode van pianoles op jonge leeftijd ging hij pas in de jaren negentig zich weer actief met muziek bezighouden, maar wel meteen zodanig dat hij de vertraging vlot inhaalde: tot voorkort zong hij wekelijks in twee koren, waaronder de Leidse Cantorij. Hij heeft een voorliefde opgevat voor (kerk)muziek uit de romantische periode, en het fenomeen kerkorgel – van het soort hoe groter hoe beter – heeft hem van jongs af aan in de ban gehad. Vandaar zijn inzet voor de realisatie van een echt Engels kathedraalorgel in de Hooglandse Kerk, his home church away from home.

De adviseurs
ir. H. (Henk) Kooiker
Hendrik Kooiker (1948) ontving op jeugdige leeftijd orgelonderricht van zijn vader. Later volgden cursussen interpretatie bij Michel Chapuis en improvisatie en contrapunt bij Koos Bons en Walter Kraft. Na het behalen van de ingenieurstitel aan de Universiteit van Delft in de richtingen akoestiek en transmissie van informatie bekleedde hij verschillende managementfuncties in het bedrijfsleven.
Hij is professioneel werkzaam als orgelbouwkundig en akoestisch adviseur bij nieuwbouw en restauratie van pijporgels en kerken. Hij was als zodanig adviseur en ontwerper bij onder meer de restauratie van de orgels in het Concertgebouw te Amsterdam, de Philharmonie te Haarlem, de Noorderkerk te Amsterdam en de Maranathakerk te Alphen a/d Rijn. Hij ontwierp verder onder meer de geluids- en audio-visuele installaties voor de plenaire zaal van de Tweede Kamer en de zalen van het Lockerbieproces, de Hakkelaarsbunker en het International Criminal Court.
Hij is al bijna 40 jaar organist van de Waalse Kerk te Den Haag en beheerder van het waardevolle Cavaillé-Coll orgel aldaar.
Medeoprichter van de Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en cultuur (VNPO), bestuurslid van het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIVO). Bestuurslid en medeoprichter van het College van Orgeladviseurs in Nederland (CvON), de erkende adviseurs die voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) werken. Lid van de Audio Engineering Society (AES), de Scottisch Historical Organ Trust (SHOT) en het British Institute for Organ Studies (BIOS).

mr. drs. J.C. (Hans) Brons
Als baszanger en sinds 1980 als dirigent is hij verbonden aan de Leidse Cantorij, die de Hooglandse kerk in Leiden als thuisbasis heeft. Daarnaast is hij sinds 1992 leider van het Pancras Consort. Als zangsolist verleent hij regelmatig medewerking aan concerten en kerkmuziekuitvoeringen. Ook als liedzanger is hij actief. Hans Brons volgde zanglessen bij de Leidse zangpedagoge Leny Stevens-Ridderhof en nam in Utrecht deel aan de meerjarige dirigentenopleiding van de SNK. Hans Brons was tot 2022 werkzaam als jurist bij het UWV.

W. (Willeke) Smits
Willeke Smits is de organist van de Leidse Binnenstadsgemeente en vaste begeleider van de Leidse Cantorij. Willeke studeerde orgel bij Kees van Houten en Reitze Smits, kerkmuziek bij Bernard Winsemius en koor-directie bij Krijn Koetsveld aan het Utrechts Conservatorium. Daarna deed ze vervolgstudies in koordirectie bij Joop Schets en piano bij Geoffrey Madge. Willeke is als ambassadeur van het orgel actief als concertorganist en heeft een bloeiende praktijk waarin een uitdagende programmering centraal staat. Ze was finalist in het Sweelinck Concours 2017. Voor de stichting Kerkzang.nl organiseert zij de jaarlijkse Kerkmuziek Dagen voor de Jeugd (KMDJ), waar kinderen en tieners in een muziekkamp kennis maken met vocale kerkmuziek van alle eeuwen. Willeke organiseert in de Hooglandse Kerk de Orgelpromenade waarin in de zomer wekelijks orgelconcerten worden georganiseerd, afwisselend op het De Swart van Hagerbeer orgel en het Father Willis. Willeke heeft diverse cd’s uitgebracht, waaronder met orgelwerken van Hendrik Andriessen en een dubbel cd met werken Johann Gottfried Walther. Haar laatste cd heeft de pakkende titel ‘Happiness’ naar een speciaal voor haar geschreven werk van Ad Wammes.

Voormalige adviseurs:
J.J. (Joop) Brons (1928-2020)
Joop Brons volgde in 1961 zijn leermeester Adriaan Blankenstein op als organist van de Hooglandse kerk. In 1969 werd hij benoemd tot cantor-organist en leider van het koor van de Leidse Binnenstadsgemeente, de Leidse Cantorij. In 1975 werd hij tevens vaste bespeler van het monumentale Van Hagerbeer orgel in de Leidse Pieterskerk. Joop Brons maakte verscheidene opnamen voor de radio en diverse labels. Daarnaast was hij een van de initiatiefnemers van de serie evensongs in de Hooglandse kerk. Joop Brons nam in 1999 afscheid als cantor-organist van de Leidse Binnenstadsgemeente ter gelegenheid waarvan een CD met Anglicaanse koormuziek werd uitgebracht.

A.V.W.J. (Arnold) Vroomans (1945-2023)
Arnold Vroomans sr. is tot juni 2007 koster-beheerder van de Hooglandse kerk geweest. Al op achtjarige leeftijd zong hij als jongenssopraan het requim van Mozart vanaf de koorbalustrade in de Sint Gerardus Marjella kerk in Den Haag. Sindsdien is zijn grote liefde voor vocale muziek niet meer weggegaan. Volgens Arnold is de vocale traditie in de Angelsaksische wereld tot haar grootste hoogte gebracht. Arnold heeft een brede muzikale smaak en het vooruitzicht dat op het beoogde orgel een breed muzikaal palet vertolkt zal kunnen worden, is iets dat hem in dit project zo enorm aantrekt. Hij is trots dat juist zijn Hooglandse Kerk is gekozen als podium voor dit unieke project. Volgens hem had men geen betere keuze kunnen maken dan deze kerk, met haar bijzondere orgelakoestiek en transparantie. Arnold voorziet ongekende muzikale mogelijkheden na realisatie van dit project: zo kan op de drie orgels die de Hooglandse Kerk dan bezit, vrijwel alle orgelliteratuur op verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Verder kunnen bijzondere combinaties met koren, orkesten en solisten gemaakt worden, op een wijze die uniek is in Nederland en daarbuiten.

 

Hoofdmenu
Contact
Stichting Cathedral Organ Leiden
Hugo de Grootstraat 4
2311 XL Leiden
Nederland